Okul
Sayısı
358
ET
Sayısı
5187
BTR
Sayısı
133
İl Fatih
Eğitmeni
8