ORDU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019 EKPSS/KURA ATAMA DUYURUSU

2019 EKPSS İLE YAPILAN YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İSTİNADEN BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2019 EKPSS sonucuna göre İlimiz (Ordu) İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine yerleştirilen ve İlimizde görev yapmak isteyen adayların, 14/02/2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen başvuru belgelerini, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar başvuru evrakını teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 

1-                 Engelli Sağlık Kurul Raporu (Adayın, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak alınan engelli sağlık kurulu raporu ile engelli oranının %40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir. Engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen raporun geçerlilik süresinin "Süreli" olanlardan süresi bitmiş olanların yeni rapor ibraz etmesi gerekmektedir. Adayın birden fazla engelli sağlık kurulu raporu olması halinde 2019 EKPSS/KURA yerleştirmelerinde ÖSYM tarafından esas alınan engelli sağlık kurulu raporu işleme alınacaktır.), 

2-      Öğrenim durumları bakımından; 

a)Diploma asılı veya onaylı örneği, (Onay işlemi Müdürlüğümüzce gerçekleştirilebilecektir.) diplomanın düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örneği ile değiştirilebilecek belgeler,

 

b)Mezun olabilecek durumda iken EKPSS/Kura için başvuru imkânı sağlanan adayların atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi olan 23.12.2019 tarihi itibarıyla EKPSS/Kura başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumundan mezun olduğunu gösterir belgeler, 

3-                 Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet'ten alınabilir.) 

4-                 Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet'ten alınabilir.) 

5-                 3 (üç) Adet Vesikalık Fotoğraf, 

6-                 Kimlik Aslı ve Fotokopisi, 

7-                 Mal Bildirimi (Mal Bildirimi Formu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilecektir.), 

8-                 2019 EKPSS/Kura ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

9-                 Engelli Personel Atama Başvuru Formu (Formun bir örneği ekte bulunmaktadır. Söz konusu formdaki kimlik beyanlarının doğruluğu nüfus cüzdanlarından teyit edilecektir.), 

10-             Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı Almadığına Dair Belge (Vazife Malulü hariç) (Belge, Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacaktır.), 

11-             Halen askerlik görevini yapan ve atama haklarının saklı tutulmasını isteyen adayların atama hakları saklı tutulacaktır. Ancak, bu durumda olan adaylar haklarının saklı tutulması isteklerine ilişkin ve muhtemel terhis tarihlerini belirten dilekçelerini 14/02/2020 tarihine kadar diğer belgeleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine teslim edeceklerdir. 

ORDU İLİNE YERLEŞTİRİLMESİ YAPILDIĞI HALDE GÖREVE BAŞLAMADAN İL DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYEN ADAYLAR; 

 Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine yerleştirildiği halde başka ilde görev yapmak isteyen engelli (aday) personel, göreve başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere yer değişikliği hakkını kullanabilecektir. İl değişikliği yapmak isteyen adayların, 2019 EKPSS/Kura ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesini, kimlik fotokopisini ve tek il/ilçe tercihinde bulundukları dilekçelerini (dilekçe örneği ekte yer almaktadır.) 29/01/2020 tarihine kadar şahsen veya uygun bir iletişim vasıtasıyla (fax, posta vb.) Müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir. 

Telefon               : (0452) 223 16 29-30 

Belgegeçer (Fax): (0452) 225 01 44

MAL BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

ENGELLİ PERSONEL ATAMA FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

İL DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No 336/B Altınordu / ORDU - 0452 223 16 29 (30 31) / 0452 223 12 55

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.