ORDU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BAKILAN VE KORUNAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İSTİNADEN BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

               Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1'inci maddesi ile Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde korunmaya ve bakılmaya muhtaç çocukların istihdamına yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 30/12/2021tarihindegerçekleştirilen kurasonucunagöreİlimiz(Ordu) İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine yerleştirilen adayların, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini, 24/01/2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadartarihine kadar Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine teslim etmelerigerekmektedir.

İSTENENBELGELER

l- Sağlık Kurulu Raporu (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 7'inci fıkrası)

2-Öğrenim durumunailişkin;

Diploma asılları veya onaylı örnekleri (diplomaları düzenlenmemiş olanlara ilişkinöğrenimdurumlarınıbelirtmeküzereilgili kurumlarcausulünegöre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgeler),

3-Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet'tenalınabilir.)

4-Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet'tenalınabilir.)

(Halenaskerlikgöreviniyapanveatamahaklarınınsaklıtutulmasınıisteyenadaylarınatama hakları saklı tutulacaktır. Ancak, bu durumda olan adaylar haklarının saklı tutulması isteklerine ilişkin ve muhtemel terhis tarihlerini belirten dilekçelerini 24/01/2022 tarihine kadar diğer belgeleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Atama) Şubesineteslim edeceklerdir.)

5-6 (altı) Adet VesikalıkFotoğraf

6-Kimlik Fotokopisi

7-MalBildirimiFormu(MalBildirimiFormuİlMilliEğitimMüdürlüğünden temin edilebilecektir.)

8-2828SayılıKanunaTabiPersonelAtamaBaşvuruFormu(EK-4)(Formun bir örneği ekte bulunmaktadır. Söz konusu formdaki kimlik beyanlarının doğruluğu nüfus cüzdanlarından teyitedilecektir.)

9-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

10- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)


Mal Bildirimi Formu için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No 336/B Altınordu / ORDU - 0452 223 16 29 (30 31) / 0452 223 12 55

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.