ORDU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerleştirme İşlemine İstinaden Başvuru Belgelerinin Teslimine İlişkin Açıklama

Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerleştirme İşlemine İstinaden Başvuru Belgelerinin Teslimine İlişkin Açıklama

DEVLET KORUMASINDAN YARARLANMIŞ GENÇLERİNİSTİHDAMINA YÖNELİK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İSTİNADEN BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

              Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1'inci maddesi ile Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde devlet korumasından yararlanmış gençlerin istihdamına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 27.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023-2-Eylül dönemine ait kura kurasonucunagöreİlimiz(Ordu) İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine yerleştirilen adayların, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini, 23.10.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine teslim etmelerigerekmektedir.

 

İSTENENBELGELER

l- Sağlık Kurulu Raporu (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 7'inci fıkrası)

2-Öğrenim durumunailişkin;

Diploma aslı veya onaylı örneği (diplomaları düzenlenmemiş olanlara ilişkinöğrenimdurumlarınıbelirtmeküzereilgili kurumlarcausulünegöre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgeler),

3-Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet'tenalınabilir.)

4-Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet'tenalınabilir.)

(Halenaskerlikgöreviniyapanveatamahaklarınınsaklıtutulmasınıisteyenadaylarınatama hakları saklı tutulacaktır. Ancak, bu durumda olan adaylar haklarının saklı tutulması isteklerine ilişkin ve muhtemel terhis tarihlerini belirten dilekçelerini 23.10.2023 tarihine kadar diğer belgeleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Atama) Şubesineteslim edeceklerdir.)

 

5-3 (üç) Adet VesikalıkFotoğraf

6-Kimlik Fotokopisi

7-MalBildirimiFormu(MalBildirimiFormuİlMilliEğitimMüdürlüğünden temin    edilebilecektir.)

8-2828SayılıKanunaTabiPersonelAtamaBaşvuruFormu(EK-4)(Formun bir örneği ekte bulunmaktadır. Söz konusu formdaki kimlik beyanlarının doğruluğu nüfus cüzdanlarından teyitedilecektir.)

9-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

10- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No 336/B Altınordu / ORDU - 0452 223 16 29 (30 31) / 0452 223 12 55

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.