ORDU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

"Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları" Konusunda Başvuru Sayısı %289, Tescil Sayısı %98,24 Oranında ArttıMeslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımızda;  yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin sınaî mülkiyet farkındalığını artırmak, yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikrî ürünlerin sınaî mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak, Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizin çalışmalarını patentlemek ve öğrencilerimizi bu hususta teşvik etmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu arasında iş birliği prokolü imzalandı.

Fikrî Mülkiyet Hakkı, insan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. Sınai Mülkiyet Hakları ise; buluş, yenilik, özgün çalışma ve ilk olarak karşılaşılan tasarımların kuruma ya da kişiye sağladığı koruma haklarıdır. Sınaî Mülkiyet Hakkı patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımızın yürüttüğü politikalar çerçevesinde  imzalanan protokolle; İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde, il genelindeki okullarımızda yürütülen "Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları" çalışmaları konusunda önemli mesafe kat ettik. Toplumumuzun değerlerini, kültürünü benimsemiş;  devletine, milletine bağlı, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak öğrencilerimizin yetiştiği okullarımızda sınaî mülkiyet alanında yapılacak çalışmalar son derece önem arz etmektedir.

Eğitim Kenti Ordu'muzda, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile farkındalığı ve süreçle ilgili bilinci artırmak amacıyla 29.12.2022 tarihinde Ordu TOBB MTAL toplantı salonunda 19 ilçemizden belirlenen 38 koordinatöre uygulamalı eğitim verilmiş olup bu eğitimler sonucunda, marka ve patent konusunda özgün fikir ve ürünlerin tescili için yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize de eğitim verilerek okullarımızda çalışmalar devam etmektedir.

 Tüm lise türlerinde, ilimiz genelinde yapılan çalışmalar sonucu toplam 94 kurum tarafından 275 başvuruda bulunulmuştur. Bunlardan 113 tanesi tescil almış, 136 tanesi değerlendirme aşamasındadır.

Bunlardan; Faydalı Modelde 44 başvurudan 2'sinde tescil alınmış olup 30'u değerlendirme aşamasında, Markada 59 başvurudan 16'sında tescil alınmış 40'ı değerlendirme aşamasında, Patentte 27 başvurudan 20'si değerlendirme aşamasında, Tasarımda 145 başvurudan 95'inde tescil almış  46'sı değerlendirme aşamasındadır. İlimizdeki başvuru sayısı geçen yıla oranla %289 artmıştır. Tescil Sayısı Aralık 2022'de 57 iken Aralık 2022'de 113'e çıkarak %98,24 oranında artmıştır. Bu konuda çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığımızın Meslekî ve Teknik Eğitimde "Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum" hedefleri altında öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilmektedir. Meslek liselerimiz, artık Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, patent, faydalı model, marka tasarım ve tescil konularında çalışmalarla ihracat yapan ve en başarılı öğrencilerimizin tercih ettiği okul türlerinden biri haline gelmiştir. Bu kapsamda; eğitim, istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesiyle; buluş, patent ve marka üreten okulların öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin döner sermaye kaynaklı gelirlerden pay alması sağlanacaktır.

Ayrıca, ilimizde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarımızın Mart 2022 tarihinde Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında Türk Patent Kurumuna yaptıkları toplam başvuru sayısı 58 ve tescil sayısı 29 iken Aralık 2022 tarihinde yapılan toplam başvuru sayısı 122'ye ve tescil sayısı 48'e ulaşmıştır.

Bunlardan; Faydalı Modelde 21 başvurudan 1'inde tescil alınmış 13'ü değerlendirme aşamasında, Markada 32 başvurudan 11'inde tescil alınmış 18'i değerlendirme aşamasında, Patentte 14 başvurudan 13'ü değerlendirme aşamasında, Tasarımda 55 başvurudan 36'sında tescil  almış 18'i değerlendirme aşamasındadır. Okul/Kurumlarımızın 9 ay içinde Türk Patent Kurumuna yaptıkları başvuru sayısı %110,34 tescil sayısı da %65,51 oranında artmıştır.

Bu hedef doğrultusundaki amacımız, yönetici, öğretmen ve öğrencilerin sınai mülkiyet farkındalığını artırarak yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak ve Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel olarak gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu çalışma ile; öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün bilinci oluşturulmasına yönelik hazırlanması/güncellenmesi, öğretmenlere hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında seminer verilmesi, okullarımızın yapacağı patent/faydalı model, marka, tasarım başvurularına destek sağlanması, öğrenci ve öğretmenlere patent / faydalı model, marka, tasarım ve ürün konularında toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetleri düzenlenmesi, okullarımızda "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları" birimlerinin kurulması çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmiştir.

Müdürümüz Mehmet Fatih Vargeloğlu, "Gelişme ve ilerleme her alanda olduğu gibi eğitim, teknoloji, bilim ve bunların birleşiminden oluşan bir bütün olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenilikçi eğilimler ışığında yürütülen çalışmaların her geçen gün arttığı, bilgi ve teknolojinin en önemli değerler olduğu günümüzde eğitim kurumlarımızın bu yenilik ve gelişmelerden uzak durması düşünülemez.

Tüm lise türlerimizde ve Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumlarının buluş içeren özgün çalışmalarının, projelerin, yeni ürünlerin ve tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla okullarımızda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Kapsayıcı ve fırsat eşitliğine dayanan eğitim anlayışımızla kalite eşliğinde büyüyen bir eğitim ortamını inşa ederken  "Türkiye Yüzyılı" eğitimin yüzyılı olacaktır. Bu amaçla, fikirlerimize değer verip onları hayata geçirmeliyiz. Hayata geçirdiğimiz fikirlerimizi de patent veya faydalı model başvuruları ile önemli kılmalıyız.

Öncelikle, Meslekî eğitimde çok büyük atılımlarla yeni bir dönemin başlamasını sağlayan; okullarımızda, öğretmen ve öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında, okullarımızın eğitim öğretime hazırlanması noktasında, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ücretsiz ders kitaplarından sonra kaynak kitapların da öğrencilerimizle buluşturulmasında, hayata geçirdiği birçok projeyle eğitim sistemimizi genişletirken eğitime erişilebilirliği ve kaliteyi sürekli arttıran Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e, bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen  Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e, Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüze, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, bu süreçte özverili bir şekilde çalışan yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

13-01-202313-01-202313-01-202313-01-202314-01-202314-01-202314-01-202314-01-202314-01-202314-01-2023

Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No 336/B Altınordu / ORDU - 0452 223 16 29 (30 31) / 0452 223 12 55

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.