Page 12 - Ordu Çalıkuşu (Kasım 2022)
P. 12

İLİMİZDE “TASLAK DERS KİTABI VE EĞİTİM

                 ARACI İNCELEME SEMİNERİ”

                PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


      	    Bakanlığımız	Talim	ve	Terbiye	Kurulu
      Başkanlığı	 tarafından	 düzenlenen	 “Taslak
      Ders	Kitabı	ve	Eğitim	Aracı	İnceleme	Semi-
      neri”	açılış	programı	Özel	Altaş	Koleji	konfe-
      rans	salonunda	gerçekleştirildi.	12-13	Ekim
      tarihlerinde	 2	 gün	 süren	 seminerin	 açılış
      törenine	Talim	ve	Terbiye	Kurulu	Başkanlı-
      ğı	İdari	ve	Mali	İşler	Daire	Başkanı	Sayın	Ek-
      rem	Koz,	İl	Millî	Eğitim	Müdürümüz	Mehmet
      Fatih	Vargeloğlu,	Altınordu	İlçe	Millî	Eğitim
      Müdürü	Onur	Bekyürek,	İl	Millî	Eğitim	Şube
      Müdürümüz	Ayfer	Oral	Aydın,	Ders	Kitapla-
      rı	ve	Öğretim	Materyalleri	Daire	Başkanlığı
      Eğitim	 Görevlileri	 Seniha	 Saadet	 Yıldırım,
      Cansu	 Sultan	 Yetkin,	 Mihriban	 Uyar	 ve	 ili-
      mizden	325	öğretmenimiz	katıldı.
      	    Protokol	 konuşmalarının	 ardından
      Ders	Kitapları	ve	Öğretim	Materyalleri	Daire
      Başkanlığı	Eğitim	Görevlileri	Seniha	Saadet
      Yıldırım,	 Cansu	 Sultan	 Yetkin	 ve	 Mihriban
      Uyar,	içerik	ile	ilgili	sunumlarını	gerçekleş-
      tirdiler.
      	    Seminerde;	Millî	Eğitim	Bakanlığı	Ders
      Kitapları	 ve	 Eğitim	 Araçları	 Yönetmeliği
      doğrultusunda	 ders	 kitaplarının	 nitelikle-
      ri,	 inceleme	 ve	 değerlendirme	 süreçleriyle
      birlikte	bu	süreçte	görev	alan	panelistlerde
      aranan	 nitelikler	 konusunda	 çeşitli	 bilgiler
      verildi.	Bu	doğrultuda,	taslak	ders	kitapları-
      nın	inceleme	ve	değerlendirme	işlemlerinin
      elektronik	ortamda	yapılmasını	sağlayacak
      kitap	inceleme	sisteminin	ülke	genelindeki
      tüm	akademisyen	ve	öğretmenlere	açılarak
      hayata	geçirildiği	de	hatırlatıldı.

        12    #eğitimkentiORDU
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17