Page 13 - Ordu Çalıkuşu (Kasım 2022)
P. 13

HAYIRSEVER İŞ İNSANI
          MURAT BEKİROĞLU
       TARAFINDAN EĞİTİM KENTİ

        ORDU’MUZA 8 DERSLİKLİ
           İLKOKUL DESTEĞİ

     	   Trio	 Deniz	 Araçları	 Ticaret	 A.Ş.	 kuru-
     cusu	hayırsever	iş	insanı	Murat	Bekiroğlu	ta-
     rafından	Altınordu	ilçemizin	Nizamettin	Ma-
     hallesi’nde	 inşa	 edilecek	 8	 derslikli	 ilkokul
     için	protokol	imza	töreni	düzenlendi.	Proto-
     kol,	Valimiz	Sayın	Tuncay	Sonel,	Müdürümüz
     Mehmet	Fatih	Vargeloğlu	ve	hayırsever	iş	in-
     sanı	Murat	Bekiroğlu	tarafından	imzalandı.


                                             ordu.meb.gov.tr     13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18